اطلاعات تکميلي

  • موقعیت جغرافیایی

  • آدرس ملایر روستای هدف گردشگری مانیزان