پنج شنبه, 10 مرداد 1398 09:36

ملاير داراي چند مسجد تاريخي است كه 3 مسجد داخل شهر واقع شده اند و عبارتند از مسجد عاشورا - پارك و حاج قاسم ، هر سه  مسجد  داراي  معماري سنتي  و  تلفيقي از طاق و  تويزه  كه از خشت  خام و آجرهاي خشتي ساخته شده اند مي باشند تاريخ ساخت مساجد به دوره قاجاريه برمي گردد . مساجد دیگر عبارتند از : مسجد روستاي امامزاده خاتون – مسجد روستاي ضربعلي از توابع بخش سامن و مسجد تاریخی روستای ننج می باشد كه البته زيباترين آنها مسجد شيخ الملوك بوده كه در حال حاضر اثري از آن باقي نمانده و تخريب شده است.

 

مسجد روستای صربعلی

مسجد روستای ننج

مسجد تاریخی عاشورا

 

 

 

 

چهارشنبه, 21 آذر 1397 12:32

           اين بنا در روستاي سياه كمر از توابع دهستان  سفيد كوه و در بخش سامن واقع است.  فاصله روستا  تا  مركز  شهرستان  حدود 40  كيلومتر است  بنا بصورت  برج  آجري  دوازده  ضلعي  است كه در مجاورت گورستان  قديمي  روستا قرار دارد . سقف برج  دو  پوش  بوده  ومشابه  بناهاي دوره  ايلخاني  مي باشد.گنبد بيروني  بصورت  رك(مخروطي) مي باشد  كه از امتداد اضلاع  دوازده  گانه پديدار  مي شود و از اين گنبد حدود 2 متر بيشتر  باقي  نمانده است  گنبد داخلي به صورت عرق چين  مي باشد  داخل بنا  به صورت هشت ضلعي  است ودر داخل هر يك از اضلاع هشت گانه طاق هاي رفيعي ساخته شده  كه تا زير گنبد امتداد دارد   بنا داراي دو در مي باشد  يكي  در جبهه جنوبي و ديگري در غرب بنا تعبيه شده است به گفته اهالي اين بنا بر مزار يكي از پيامبران الهي  بنام  يوشع  بن نوح  ساخته  شده  و در گذشته  يهوديان  منطقه به زيارت  آن  مي آمدند.

پنج شنبه, 15 آذر 1397 09:39

تپه باستاني جوراب در حدود نه كيلومتري جنوب شرقي ملاير واقع شده است . اين تپه در حال حاضر از سه جهت شرقي و غربي و جنوبي توسط ساختمان هاي مسكوني احاطه شده است. با خاك برداري هاي بي رويه كه طي سالهاي متمادي  از دژ صورت گرفته قسمت زيادي از اطراف تپه نابود شده است. لذا با توجه به بررسي هاي انجام شده و با استناد به شواهد موجود از جمله قطعات سفالي مي توان قدمت تپه مذكور را بدين شرح ذكر نمود:

  1. لايه هاي زيرين تپه به ما قبل تاريخ حدود اواسط هزاره چهارم قبل از ميلاد بر ميگردد.
  2. لايه هاي مياني به دوره تاريخي و هزاره اول قبل از ميلاد .
  3. لايه هاي فوقاني مربوط به دوره اسلامي ازجمله دوره ايلخاني مربوط ميباشد.

اين تپه باستاني در تاريخ 24/12/1353 به شماره 1042 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است..اين تپه در 12 كيلومتري جنوب ملاير بر سر راه اراك قرار گرفته است. شايد روزي محقق شود كه اين دژ كه هنوز بقايايي از ديوارها و كنگره هايي كه گرداگرد بلند ترين كاخ هاي آن بوده كاملا هويدا است .حتي در زماني كه حكومت هاي ماد و پارس تشكيل نشده بود در اينجا با شكوه تمام برپا بوده است.

قديمي ترين كتابي كه از اين دژ و رونق و جلال باستاني آن گفتگو مي كند منظومه ويس و رامين داستان عاشقانه پارتي است .اين منظومه را فخرالدين اسعد كركاني در 446 ه.ق سروده است و از آنجا كه در اين منظومه متجاوز از بيست بار اسم اين دژ تكرار مي شود و بنا بر اين قرائن ديگر اين دژ يا قسمتي از آن در عصر سراينده داستان پا بر جا بوده است .خاورشناسان معروفي كه درباره اين داستان تحقيق كرده اند همه جا از عظمت باستاني اين دژ ياد كرده اند. يكي از شاگردان پروفسور مينورسكي مستشرق معروف اظهار عقيده مي كند كه دژ گوراب در عصر اشكانيان آباد و يكي از مراكز بسيار مهم (ماه نهاوند)ايالت مهم كشور (ماه) يا ماد به شمار مي رفته است.

پنج شنبه, 10 مرداد 1398 09:36

ملاير داراي چند مسجد تاريخي است كه 3 مسجد داخل شهر واقع شده اند و عبارتند از مسجد عاشورا - پارك و حاج قاسم ، هر سه  مسجد  داراي  معماري سنتي  و  تلفيقي از طاق و  تويزه  كه از خشت  خام و آجرهاي خشتي ساخته شده اند مي باشند تاريخ ساخت مساجد به دوره قاجاريه برمي گردد . مساجد دیگر عبارتند از : مسجد روستاي امامزاده خاتون – مسجد روستاي ضربعلي از توابع بخش سامن و مسجد تاریخی روستای ننج می باشد كه البته زيباترين آنها مسجد شيخ الملوك بوده كه در حال حاضر اثري از آن باقي نمانده و تخريب شده است.

 

مسجد روستای صربعلی

مسجد روستای ننج

مسجد تاریخی عاشورا

 

 

 

 

چهارشنبه, 21 آذر 1397 12:32

           اين بنا در روستاي سياه كمر از توابع دهستان  سفيد كوه و در بخش سامن واقع است.  فاصله روستا  تا  مركز  شهرستان  حدود 40  كيلومتر است  بنا بصورت  برج  آجري  دوازده  ضلعي  است كه در مجاورت گورستان  قديمي  روستا قرار دارد . سقف برج  دو  پوش  بوده  ومشابه  بناهاي دوره  ايلخاني  مي باشد.گنبد بيروني  بصورت  رك(مخروطي) مي باشد  كه از امتداد اضلاع  دوازده  گانه پديدار  مي شود و از اين گنبد حدود 2 متر بيشتر  باقي  نمانده است  گنبد داخلي به صورت عرق چين  مي باشد  داخل بنا  به صورت هشت ضلعي  است ودر داخل هر يك از اضلاع هشت گانه طاق هاي رفيعي ساخته شده  كه تا زير گنبد امتداد دارد   بنا داراي دو در مي باشد  يكي  در جبهه جنوبي و ديگري در غرب بنا تعبيه شده است به گفته اهالي اين بنا بر مزار يكي از پيامبران الهي  بنام  يوشع  بن نوح  ساخته  شده  و در گذشته  يهوديان  منطقه به زيارت  آن  مي آمدند.

پنج شنبه, 15 آذر 1397 09:39

تپه باستاني جوراب در حدود نه كيلومتري جنوب شرقي ملاير واقع شده است . اين تپه در حال حاضر از سه جهت شرقي و غربي و جنوبي توسط ساختمان هاي مسكوني احاطه شده است. با خاك برداري هاي بي رويه كه طي سالهاي متمادي  از دژ صورت گرفته قسمت زيادي از اطراف تپه نابود شده است. لذا با توجه به بررسي هاي انجام شده و با استناد به شواهد موجود از جمله قطعات سفالي مي توان قدمت تپه مذكور را بدين شرح ذكر نمود:

  1. لايه هاي زيرين تپه به ما قبل تاريخ حدود اواسط هزاره چهارم قبل از ميلاد بر ميگردد.
  2. لايه هاي مياني به دوره تاريخي و هزاره اول قبل از ميلاد .
  3. لايه هاي فوقاني مربوط به دوره اسلامي ازجمله دوره ايلخاني مربوط ميباشد.

اين تپه باستاني در تاريخ 24/12/1353 به شماره 1042 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است..اين تپه در 12 كيلومتري جنوب ملاير بر سر راه اراك قرار گرفته است. شايد روزي محقق شود كه اين دژ كه هنوز بقايايي از ديوارها و كنگره هايي كه گرداگرد بلند ترين كاخ هاي آن بوده كاملا هويدا است .حتي در زماني كه حكومت هاي ماد و پارس تشكيل نشده بود در اينجا با شكوه تمام برپا بوده است.

قديمي ترين كتابي كه از اين دژ و رونق و جلال باستاني آن گفتگو مي كند منظومه ويس و رامين داستان عاشقانه پارتي است .اين منظومه را فخرالدين اسعد كركاني در 446 ه.ق سروده است و از آنجا كه در اين منظومه متجاوز از بيست بار اسم اين دژ تكرار مي شود و بنا بر اين قرائن ديگر اين دژ يا قسمتي از آن در عصر سراينده داستان پا بر جا بوده است .خاورشناسان معروفي كه درباره اين داستان تحقيق كرده اند همه جا از عظمت باستاني اين دژ ياد كرده اند. يكي از شاگردان پروفسور مينورسكي مستشرق معروف اظهار عقيده مي كند كه دژ گوراب در عصر اشكانيان آباد و يكي از مراكز بسيار مهم (ماه نهاوند)ايالت مهم كشور (ماه) يا ماد به شمار مي رفته است.