? تکمیل اظهار نامه مالیاتی هنرمندان صنایع دستی

? تکمیل اظهار نامه مالیاتی هنرمندان صنایع دستی
? به اطلاع کلیه صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی می رساند با عنایت به اتمام سال ۱۳۹۸ و ضرورت ارائه اظهار  نامه مالیاتی سال مذکور ، با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی از تاریخ ۱/۳/۹۹ تا ۳۱/۳/۹۹ و تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی و ابطال تمبر، اقدام لازم را بعمل آورند، یادآوری می گردد در زمان مراجعه مجوز های صنعتگران می بایست دارای اعتبار بوده و در غیر اینصورت مالیات بصورت علی الراس محاسبه خواهد شد.همچنین مقتضی است صنعتگران نسبت به اخذ کد شناسه اقتصادی خود از سازمان امور مالیاتی اقدام وکد اخذ شده را جهت اقدامات آتی به ان اداره کل اعلام نمایند.
? روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان ملایر
? @malayermiras2

خواندن 272 دفعه