دستورالعمل کارورزی دوره فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مرتبط با گردشگری و صنایع دستی ابلاغ گردید

این دستور العمل در راستای آیین نامه اجرایی ماده (71)  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قوانین بودجه سنواتی کشور در طول برنامه ششم از جمله ماده (6) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال (1397) و جز (1) بند الف تبصره(18) قانون بودجه سال 1398 کل کشور  به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

 • هدف از این دوره افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش اموختگان از طریق انتقال تجربه و مهارت در محیط کار برای ورود به بازار کار و ایجاده انگیزه کار آفرینی ارتقا خلاقیت و صلاحیت دانش آموختگان و... می باشد
 • کارورزشخص حقیقی دارای مدرک دانشگاهی حداقل کارشناسی و در زمان ثبت نام کمتر از 35 سال تمام سن داشته باشد(دانشجویان در حال تحصیل از شمول این دوره خارج می باشند)
 • کارگاه های خصوصی و تعاونی دایر موضع ماده (4) قانون کار و بند 3 ماده 2 تامین اجتماعیاز این دوره بهره مند گردد
 • دستگاه هماهنگ کننده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و واحد های استانی و شهرستانی
 • دوره کاروزی حداقل 2 ساله می باشد
 • دوره مقدماتی کارورزی حداکثر 3 ماهه می باشد
 • کمک هزینه کارورزی توسط دستگاه هماهنگ کننده دولتی و در پایان دوره کارورزی پرداخت می گردد
 • معافت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده (71) معادل 20در صد مزد توسط دستگاه هماهنگ کننده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد
 • متقاضیان ذکور دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند
 • کارگاه ها برای استفاده از این دوره باید در سامانه کارورزی ثبت نام کنند
 • سقف بهره مندی هر کارگاه برای استفاده از کارورز معادل 5 درصد نیروی کار موجود می باشد
 • سقف کمک هزینه کارورزی برای مقطع کارشناسی تا 5 میلیون ریال کارشناسی ارشد 6 میلیون ریال و دکتری 7 میلیون ریال به صورت ماهیانه تعیین می گردد و در پایان دوره مقدماتی پس از تایید دستگاه هماهنگ کننده به حساب کارورز واریز می گردد
 • چنانچه ارتباط کارورز و کارگاه قبل از اتمام دوره مقدماتی به هر دلیلی به استثناء جذب و اشتغال کارورز قطع گردد کمک هزینه کارورزی به کارورز تعلق خواهد گرفت
 • این دوره هیچ حقی برای کارورز و تعهدی برای کارگاه جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی ایجاد نمی کند.
 • کارفرمایان و کار آفرینان در صورت جذب کارورز از معافیت حق بیمه سهم کارفرما به مدت دوسال برخوردار می باشد
 • کارفرما ها در صورت جذب کارورزی حداکثر تا یک هفته از تاریخ جذب موظفند نسبت به اعلام رسمی به دستگاه هماهنگ کنند شهرستان اقدام نماید.

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت گردشگری و صنایع دستی اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی مراجعه نمایید.

روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان ملایر

خواندن 284 دفعه