اطلاعات تکميلي

  • موقعیت جغرافیایی

  • آدرس ملایر، انتهای بلوار سیف الدوله، پارک سیفیه ملایر